עמיר פירני. Msw

התנועה הקיבוצית עברה ועוברת שינויים רבים בעשור האחרון, מרבית הקיבוצים הופרטו ברמה זו או אחרת, ואחריות הקולקטיב על החבר ומשפחתו שינו צורה. יחד עם זאת בעשור האחרון עלה עד מאוד שיעור המשתמשים באלכוהול וסמים בקיבוצים. שינוי אותו אנו רואיםכעליה דרמטית בחברה הישראלית העירונית ואף גבוהה מכך. משפחות רבות רואות בעישון גראס ושתית אלכוהול, נורמה חברתית מקובלת ולגיטימית, נושא הנראה על פני השטח כנושא שאינו מדאיג את החברה הקיבוצית בעיסוקה היום יומי. יתרה מכך, אפשר לבוא ולראות שדאגת התנועה הקיבוצית מושקעת בדייריה המזדקנים, האנשים שנשאו בנטל חיי הקהילה עשרות שנים.

היכן צצה בעיית השתייה לרעה לאלכוהול, והשימוש לרעה בסמים בתנועה הקיבוצית? לעתים בקווים המשיקים להשתלבות במארג התעסוקה, ההשתלבות בחיי הקהילה, בנהיגה תחת שיכרות, ובבעיות בריאות שונות שאינן באות לידי ביטוי , או מוכרות בפני כל אחד ואחד מחברי הקיבוץ.

המשפחות הן המעומתות ראשונות בבעיית ההתמכרות של בן משפחתן. הן במצב בו בן משפחתם חי ועובד בקיבוץ והן בהיותו מתקשה לנהל חיי פרנסה והתקדמות בחייו מחוץ “גדרות הקיבוץ”.

המשפחה הנתקלת בבעיית התמכרות לאלכוהול וסמים של בן משפחתה,תעז רק לעתים לפנותלשרותי הרווחה והפרט בקיבוץ, מרצון לשמור על דיסקרטיות ומאילוצי הבושה.תהינה משפחות שבמקרים אחרים פנו לגורמי טיפול אחרים בקיבוץאו לצוות המרפאה. נושא הפניה ישמר באופן דיסקרטי בקרב אנשים הרוצים לסייע אולם לא הוכשרו לכך, מה גם שקשה לטפל בבן קיבוץ בקיבוצו פנימה, כפי שקשה למשפחה עירונית לטפל בבן משפחה המכור לאלכוהול או סמים בביתה היא.

יתרה מכך, בעיה נוספת צצה בחברה הקיבוצית והיא הרוטציה התפקודית בוועדות המשק השונות. במרבית המקריםרוטציה תפקודית בקיבוץ נשענת על יכולת התרומה של כל חבר לקהילה בה הוא חי ולא על התקדמות מקצועית של בעל התפקיד.

לדוגמה, חבר וועדת פרט / בריאות / מזכירות שנחשף לבעיית התמכרות של בן קיבוץ יוחלף עם תום הקדנציה שלו בתפקידו, ובעיות המצוקה של ההתמכרות לאלכוהול וסמים אליהם נחשף ילכו עמו. סוגיות שיעסיקו גם את חברי הקיבוץ ב”ריכולים” בשבילי הקיבוץ ומקומות העבודה, אולם לא יקבלו מענה רציף ועקבי של טיפול והערכות.

לדעתי , לאור ניסיוננו המקצועי בהתערבויות בתנועה הקיבוצית בתחומי ההתמכרות לאלכוהול ולסמים, על החברה הקיבוצית להידרש לגוף מקצועי חיצוני, בלתי תלוי שייעץ לפרט, למשפחה ולמערכת הקיבוצית כיצד להתמודד עם בעיות ההתמכרות של בניה וחבריה.

גוף חיצוני ובלתי תלוי, כפי שנראה שגם רופא אינו מטפל בבן משפחתו וגם לא הפסיכולוג או העובד הסוציאלי. לשם טיפול בבעיות התמכרות של בן הקיבוץ או חבר הקיבוץ, נדרש איש מקצוע. איש מקצועעתיר ניסיון בתחום ההתמכרות, איש מקצועחיצוני למארג החברה והמשפחתיות בקיבוץ. איש שידע להטות תכנית טיפול מוגדרת במטרות, מעקב אחר תוצאות ההתערבות ונקיטת מדיניות למצבי כישלון והצלחה.

כתיבת תגובה