סוג קבוצה: קבוצת מכירות

תיאור הקבוצה: מכירת פריטים חדשים ללא שימוש בלבד.

למעבר אל הקבוצה