fbpx

הפעלת סמכות הורית כלפי משתמשי סמים

מעבר לשאלה האם זה מזיק או לא להשתמש בסמים. עולה הדיון מה אנחנו כהורים יכולים לעשות?

האם ביכולתנו להסיט את הדרך בה הולך ילדנו לדרך אחרת.

מדי שבוע אני נפגש במשפחות השאלות שאלות סביב יכולתך ההשפעה שלהן. ונושא זה מעורר דילמות מורכבות.

נשאל כך:

1. מה אנחנו כהורים רוצים לילדנו ?

2. האם מותר לנו לדרוש מילדנו התנהגות אחרת?

3. האם נהיה מוכנים לדרוש מילדנו לשנות דפוס התנהגותי ?

4. כל אלו 1-3, בהנחה שברור לנו ששימוש בסמים פוגע בתפקודו ועתידו של ילדנו. או שיש לנו שאלות סביב שימוש זה.

המשפחות היום ליברליות מאוד בדרכי החינוך שלהן, לעיתים רוצות להיות חברות של ילדיהן. אני שומע תיאורים ממשפחות בהם הילדים מקללים בבוטות הורים, מצווים עליהם בעשה ואל תעשה, משתוללים, הופכים את הבית, שוברים דברים.

רגע, איבדנו את הרסן לגמרי אני אומר להם.

אז הורים למתבגרים, לחיילים ולחיילות, הורים לצעירים אחרי צבא.

כשאנחנו רואים את ילדנו הולך על פי תהום, לא נזהיר אותו ? לא הצער באינסטינקט “הזהר” ?

כל עוד הבן או הבת, נסמכים על כספכם, גרים בביתכם, נהנים מרכבכם, ממלון 5 הכוכבים שאתם מפנקים אותם. וגם אחר כך כמובן.

מותר לכם לשוחח, להביע דעה, לדרוש. לומר שאתם מתנגדים לשימוש בסמים, שזה לא יעשה בביתכם, שלא תתנו את רכבכם .

צעד ראשון, דרשו התיעצות עם מומחה בתחום ההתמכרויות.

הורים החזירו את הסמכות ההורות לידיכם.

שיח בוגר, פתוח, דורש נאה דורש מקיים. הוא שיח חשוב.

לעיתים שיח הכרחי

admin

admin

השאירו תגובה