fbpx

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר דיונון

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

1. קדימון

1.1 אתר דיונון (להלן “האתר”) הוא אתר המשמש כלוח מכירות מקוון המאפשר לגולשיו לפרסם מוצרים באופן ישיר או באמצעות פרסום מוצר בקבוצות מכירה ברשת Facebook, תוך כדי מתן אפשרות למשתמשים אחרים לרכוש את אותו הפריט באמצעות כרטיס אשראי ושאר דרכי תשלום מקובלות. כמו כן אתר דיונון משמש את חברת “דיונון מדיה” במכירת שירותי החברה כגון פיתוח אתרי אינטרנט, ניהול מדיה חברתית, פתרונות תוכנה ועוד.. אתר זה מייצג את חברת “דיונון מדיה” ואת האג’נדה שלה והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

1.2 בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

1.3 הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 

2. קניין רוחני

2.1 אתר דיונון על כל מרכיביו כמו גם כל המידע שבו לרבות קוד האתר, עיצוב האתר לרבות גרפיקות, קבצי מדיה, תמונות, סרטונים, מאמרים\מדריכים או כל טקסט, יצירות משתמש, קבצים המוצעים להורדה ו\או כל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לדיונון מדיה ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר דיונון מדיה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר דיונון ומנציגיו.

2.2 השירותים, התכנים והמידע (ביחד: “השירותים”) המוצעים לך באתר דיונון מוצעים כפי שהם, ולעיתים ע”י צד שלישי, והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: “החברה”) לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

2.3 חל איסור מוחלט להשתמש באתר זה או בכל סוג תוכן או חומרים המפורסמים בו  למטרה מסחרית כלשהי, לרבות אך לא רק פרסום תכנים מאתר זה באמצעות פרסום אותם חומרים במדיה דיגיטלית ו\או הדפסתם לצורך פרסומם במדיה המודפסת או באמצעות מסמכים (לרבות פרסום מחדש באתר אחר, באמצעים אנושיים ו\או באמצעות  יישום או שירות מסחרי).

2.4 חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, להפיץ חומר או להקנות את הרישיון מאתר זה, לאחסן במאגר מידע, למכור, להשכיר, לבצע עבודות נגזרות, להעביר למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהתכנים המופיעים באתר זה או בכל דרך אחרת לנצל חלק כלשהו מאתר זה או מתוכנו, אלא במידה המוגבלת הנדרשת לצפייה בשימוש באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר או בפרטי מפרסמים מסוג צד שלישי באתר זה, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מדיונון מדיה. אי עמידה בסעיף זה עלולה להוביל לצעדים משפטיים ואף להעברת הטיפול לידי הרשויות.

2.5 חל איסור מוחלט להשתמש  בכל מכשיר, תוכנה או ניסיון להתערב או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר זה, לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר על שרתי האתר, להשתמש בכל רובוט ו\או כל כלי אוטומציה אחר לצורך סריקת התכנים באתר או גולשי האתר, להשתמש בכל דרך לא חוקית על מנת לפגוע בזמינות האתר או בגולשי האתר, לשלוח כל תוכנה זדונית, פישינג, רוגלה, סוס טרויאני או כל נוזקה אחרת הנועדה לפגוע בגולשי האתר או בשרתי דיונון.  אי עמידה בסעיף זה עלולה להוביל לצעדים משפטיים ואף להעברת הטיפול לידי הרשויות.

 

3. תוכן האתר

3.1 קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים ו\או נמצאים באחריות דיונון מדיה- וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

3.2 אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ כל תקלה אחרת שלא בשליטת דיונון מדיה ו\או הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

3.3 התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של דיונון ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 2.3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 

4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

4.1 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת ה MAC ID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

4.2 צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר דיונון.

 

5. גילוי נאות

5.1 באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

5.2 בהתאם להגדרות הפרטיות ובמקרים בהם המשתמש מפרסם באמצעות אתר דיונון: מוצרים, פרסומים, מאמרים, יצירות וכל תוכן מסוג צד שלישי, המשתמש מסכים ומבין שיתכן ויוצג שמו החלקי\מלא בהתאם לאותו סוג תוכן צד שלישי. למשתמש לא תהיה שום זכות פיצוי על כל נזק כתוצאה מפרסום שכלל פרטים אישיים לא רגישים. ובכל מקרה לעולם לא נחשוף מידע רגיש של המשתמש: כתובת, מידע פיננסי, פרטים סוציאליים ושאר פרטים הנחשבים למידע רגיש.

 

6. איזור שיפוט

6.1 בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 

7. ויתור והגבלת אחריות

7.1 החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתקינות המוצרים ו/או לאמיתות הפרסומות באתר ו\או לאיכות השירותים המוצעים ע”י צד שלישי באתר דיונון, בנוסף לא תהיה החברה אחראית לתקינות ו\או בטיחות הקישורים המוצעים ע”י צד שלישי באתר דיונון ואליהם מפנה האתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר (“שירותי צד שלישי”), הנם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם וגולשי האתר, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אבדן, חסרון כיס, עגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

7.2 כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: “הפרסומים”) המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

7.3 החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

7.4 החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

7.5 מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

7.6 מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות ו/או שטחי הפרסום המתפרסמים במסגרתו והאחריות על התוכן המופיע במודעה הוא על המפרסם בלבד. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסומים שנושאיהם אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר פרסומים למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור או היענות לו. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

 

8.  רכישת שירותים\מוצרים המוצעים ע”י דיונון מדיה

8.1 האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של שירותי החברה וכמו כן מוצרים המוצעים ע”י צד שלישי (גולשים אחרים) באמצעות האינטרנט.

8.2 ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

8.3 אל מחיר כל מוצר המוצע באתר בין מוצע ע”י דיונון מדיה או ע”י צד שלישי יתווסף מע”מ בשלב התשלום, מעבר למחיר המוצג באתר.

8.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה או הצעת מוצרים מצד משתמש באתר על פי שיקול דעתה.

8.5 דיונון מדיה לא אחראית בשום אופן לתקינות המוצרים המוצעים באתר זה ע”י צד שלישי. האחריות לתקינות המוצר נמצאת בידי המוכר והקונה בלבד, אנו תמיד ממליצים לדרוש מהמוכר לפני התשלום הסופי תמונות וסרטונים המעידים על מצב הפריט 

8.6 כל מחלוקת בין קונה למוכר בנושאים הנוגעים לתקינות הפריט, פגמים, מקוריות ואותנטיות, תיאור מוצר לא מדויק וכו’- תיושב ע”י דיונון מדיה לאחר בדיקת המקרה ו\או המחלוקת.

8.7 הרכישה באתר עבור מוצרי צד שלישי תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו\או PayPal ו\או העברה בנקאית בלבד, אישור והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י דיונון מדיה. במקרים שבהם המשתמש רוכש את מוצרי ו\או שירותי דיונון, התשלום יתאפשר גם באמצעות צ’ק, או תשלום מזומן לסוכן שטח.

8.8 מחירי המוצרים המוצגים לא מכילים מס. אל מחיר המוצר באתר נוסף מס מע”מ בשלב התשלום הסופי באתר.

8.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה או הצעת מוצרים מצד משתמש באתר על פי שיקול דעתה.

 

9.  מכירת מוצרים באמצעות אתר דיונון

9.1 האתר מאפשר לגולשיו הרשומים פרסום מוצרים ומכירתם ע”י ערוצי האתר החברה. האתר מאפשר לגולשיו הרשומים פרסום מוצרים ומכירתם ע”י ערוצי האתר והחברה.

9.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה או הצעת מוצרים מצד משתמש באתר על פי שיקול דעתה.

9.3 התשלום למוכר בעבור מוצרים ששלח ו\או שירותים שהעניק יתבצע אך ורק לאחר הינתן אישור סופי מהקונה על תקינות הפריט ושלמותו ו\או על איכות השירות, ובכלל אישור מהקונה שאכן קיבל תמורה הוגנת לכספו.

9.4 תשלום על פריטים ו\או שירותים ישלחו למוכר ע”י העברה בנקאית או PayPal בלבד, דיונון מדיה רשאית לבחור מי מבין האמצעים במידה ויחליטו לנכון מכל סיבה אפשרית.

9.5 כל העסקאות באתר זה מדווחות באופן שוטף לרשויות המס בישראל, כל תשלום לבית עסק בעבור המוצרים ו\או השירותים אשר מוצעים על ידיו למכירה באתר דיונון יבוצע אך ורק בהינתן קבלה\חשבונית מס חוקית עבור רשויות המס בישראל.

9.6 כל מחלוקת בין קונה למוכר בנושאים הנוגעים לתקינות הפריט, פגמים, מקוריות ואותנטיות, תיאור מוצר לא מדויק וכו’- תיושב ע”י דיונון מדיה לאחר בדיקת המקרה ו\או המחלוקת.

9.7 אתר דיונון לא ייקח אחריות על מוצר שנפגם, אבד, או נגנב בזמן השילוח ו\או בדרכו אל הקונה אלא במקרים שבהם המשלוח בוצע ע”י ובחסות אתר דיונון באמצעות כל אחת מחברות השילוח שאיתם עובד האתר.

 

10.  ביטול עסקאות עבור מוצרים ו\או שירותים המוצעים ע”י דיונון מדיה

10.1 ביטול עסקאות בעבור מוצרים ו\או מוצרים המוצעים ומסופקים ע”י דיונון מדיה יאושרו רק במידה והשירות טרם סופק כלל או טרם החל להיות מסופק ללקוח. ביטול העסקה תתבצע אך ורק באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר –  במקרים של מוצרים וירטואליים, הגישה אל השירות תחסם בפני הלקוח לאחר ביטול העסקה.

10.2 במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את התשלום באופן מלא או חלקי בהתאם לכמות יחסית של השירות אשר ניתן או לא ניתן ללקוח.

10.3 ובמידה וביטול העסקה תתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל חלק מאותו שירות, הלקוח יישא בעלות השירות החלקי שקיבל.

10.4 מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר דיונון והוצעו ע”י חברת דיונון באתר זה. מדיניות ביטול עסקאות זו לא מייצגת את אופן ומדיניות החזרת המוצרים אשר מוצעים באתר דיונון ע”י צד שלישי, למדיניות הביטולים עבור שירותים ו\או מוצרים המוצעים ע”י צד שלישי באתר דיונון ראה סעיף 11. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר שאינו מי מסוכני החברה או תישא בשום דרך באחריות כלפי אותם מוצרים ו\או שירותים.

 

11. ביטול עסקה עבור מוצר ו\או שירות המוצעים ע”י צד שלישי באתר דיונון

11.1 ניתן לבטל עסקה אשר בוצעה מול צד שלישי אחר רק בהסכמת שני הצדדים. במקרים שבהם הוסכם לבטל את העסקה מסיבות שאינן מוצר פגום, מוצר שגוי, זיוף מותג וכו’ – עלויות המשלוחים ישולמו ע”י הלקוח בלבד אלא אם הוסכם אחרת עם המוכר.

11.2 במקרים של מחלוקת ואי-הסכמה בין קונה למוכר – המחלוקת תיושב ע”י דיונון אלא אם הוסכם אחרת ע”י הצדדים או שהמחלוקת כבר יושבה ע”י הצדדים. ניתן להודיע על מחלוקת באמצעות אתר דיונון או באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר למוכר כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר. במקרים של מוצרים וירטואליים, הגישה אל השירות תחסם בפני הלקוח לאחר ביטול העסקה.

11.3 במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את מלוא כספו אלא אם עליו לשאת בתשלומי משלוחים או נזק למוצר.

11.4 במקרה וביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול אם קיימים.

11.5 מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

12. אספקה והובלת המוצר

12.1 דיונון תוודא את משלוח המוצר ע”י הקונה אל הלקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 21 ימי עסקים.

12.2 האחריות הסופית למשלוח המוצרים ו\או לאספקת השירות נמצאת באחריות המוכר בלבד. מוצר\מוצרים ו\או שירות\שירותים אשר לא יסופקו לקונה או יסופקו בצורה לקויה, רשלנית, באיכות ירודה, בניגוד לזכויות יוצרים, נוגדת לתיאור או לתמונה או בכל דרך אשר תמנע מהלקוח קבלת תמורה הוגנת לכספו עלולה להוביל לאי קבלת תשלום אל המוכר בעבור אותו מוצר\מוצרים ו\או שירות\שירותים אשר אותם ביקש למכור או מכר באמצעות אתר דיונון.

12.3 החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

12.4 משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי אלא אם הוסכם אחרת מראש ע”י דיונון או המוכר.

12.5 מחיר המוצרים המוצעים לרכישה ישירה באתר זה תמיד כוללים את עלות המשלוח. מוצרים אשר אינם מופיעים יחד עם כפתור “קנה עכשיו” לא כוללים דמי משלוח, וגם לא אפשריים לרכישה באמצעות אתר דיונון, אלא ע”י תקשורת ישירה עם המפרסם בלבד. אתר דיונון לא לוקח שום אחריות על שום עסקה שלא בוצעה באמצעות אתר דיונון.

 

13. אחריות ושירות

13.1 האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה או על ידי המוכר לפני או אחרי שליחת המוצר.

13.2 האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות דיונון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

13.3 הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

13.4 אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה או תפעול שגוי או רשלני של השירות לאחר השלמת קבלת אותו שירות ו\או מוצר.

13.5 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

 

14. פלטפורמת משפיענים Squid Creators

14.1 שירות נוסף של אתר דיונון הנו פלטפורמת המשפיענים ומקדמי הדעה Squid Creators: מטרת הפלטפורמה היא לאפשר לעסקים בישראל שיתוף פעולה עסקי בתשלום עם משפיעני רשת שונים, תוך כדי אספקת מחירים הוגנים לכל הצדדים וניפוי חשבונות אשר לא מתאימים לצורך שיתוף פעולה עסקי. לשם הפעלת הפלטפורמה נעזר אתר דיונון במערך משפיענים הגדול בישראל הכולל בתוכו: בלוגרים\בלוגריות, דוגמנים\דוגמניות, זמרים\זמרות, אמנים, בדרנים ועוד..  ההצטרפות לתוכנית מותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד.

14.2 הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש בתוכנית Squid Creators המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

תנאי שימוש למשפיענים ונותני שירות בתוכנית Squid Creators

 

15  כללים ונהלים

15.1 חל איסור מוחלט לפעול בדרך מבזה ופוגענית כלפי מי מלקוחות דיונון או צוות האתר. במקרים של אי הבנות, אי הסכמות וכו’ יש לפנות ישירות להנהלת דיונון על מנת שנוכל לסייע בפתרון כל מחלוקת או בעיה.

15.2 כל שירות או תת שירות הניתן ללקוח ע”י דיונון ו\או מי מפלטפורמת המשפיענים של דיונון חייב להתבצע במסירות ודבקות במטרה! עלינו תמיד להקפיד על סטנדרטים גבוהים על מנת שנוכל לספק ללקוחותינו את השירות הטוב והאמין ביותר תוך כדי שיפור תודעת השירות ואיכות שיתופי הפעולה אשר מוצעים ע”י דיונון וצוות המשפיענים של Squid Creators.

15.3 במקרים של אינטראקציה ישירה מול הלקוח, יש להקפיד תמיד על התנהגות ויחס מקצועי אך אדיב. במקרים של יחס מבזה מצד הלקוח או יחס שנראה או מרגיש אינו ראוי מסיבה כזאת או אחרת, יש לעצור את האינטראקציה באופן מיידי ולהודיע על המקרה או האירוע להנהלת דיונון ולסוכן האחראי עליך. בכל מקרה, חל איסור ללקוחות ליצור קשר עם המשפיענים אלא במקרים מאושרים מראש ע”י אתר דיונון והנהלתו.

16.4 על המשפיענ\ית לשמור בסודיות את כל פרטי הלקוחות אשר נחשפים במהלך ביצוע העסקה.

16.5 אי תחרות: חל איסור מוחלט להציע ללקוח של דיונון או לקבל הצעה מלקוח של דיונון הקשורה בהעברת מתחם ביצוע השת”פ אל מחוץ לאתר דיונון או בכל צורה אשר עלולה לגרום לשיתוף פעולה שלא בפיקוח אתר דיונון ומפעיליו. סעיף זה יחול גם במשך שנה לאחר סיום ההתקשרות עם דיונון מדיה.

16.6 חל איסור מוחלט לקיים משא ומתן או התדיינות כלשהי עם מי מלקוחות דיונון לגבי תכנון עתידי לשת”פים עסקיים. תיאום עבודות ועסקאות חדשות יתבצעו אך ורק על ידי צוות דיונון וסוכני השטח הרלוונטיים.

16.7 הסרת אחריות משפטית: הנהלת דיונון אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשפיענ\ית או למי מערוציו ברשת בעקבות שיתוף פעולה כזה או אחר. אישור המשפיענ\ית נדרש בטרם אישור סופי של כל שת”פ עסקי, בידי המשפיענ\ית היכולת והאפשרות לדחות כל שת”פ או קמפיין אשר לדעתה עלול להזיק לה או למי מהערוצים שהיא מפעילה ברשת או מחוצה לה. ובכלל, במקרים של אינטראקציה פרונטלית מול הלקוח כמו ימי צילומים, הפעלות אירועים וכו’- אחריות המשפיענ\ית לתפעל באחריות ולעצור שת”פ באירועים בהם הלקוח מראה התנהגות לא מקצועית או במקרים בהם תנאי השת”פ לא מקוימים כמובטח וכנדרש. במקרים בהם נגרם למשפיענ\ית נזק בשל זמן שהתבזבז לשווא או הוצאות בגינם לא קיבל תמורה, פיצוי עבור אותו הנזק או ההוצאות יתבצע ע”י הלקוח.

 

16  פרסומים ברשתות החברתיות

16.1  כל פרסום המוצע ללקוח ע”י דיונון מדיה מגיע עם התחייבות לזמן חשיפה מינימלי בו אמור להיות הפרסום מוצג ברשתות (להלן “זמן חשיפה מינימלי”). זמן החשיפה המינימלי של כל פרסום הוא 30 ימי עסקים במידה ולא מדובר בפרסום מסוג Story אשר מטבעו נמחק לאחר זמן מוקצב.

16.2 חל איסור מוחלט להצטרף אל הפלטפורמה בעזרת חשבון\חשבונות הקיימים ברשתות החברתיות ונעקבים ע”י עוקבים פיקטיביים. כל החשבונות המקושרים למשפיענים בפלטפורמה נבדקים ונבחנים ע”י צוות דיונון, במקרים של חשבונות הנמצאים לא אמינים או לא מתאימים לתוכנית, שיתוף הפעולה בין דיונון למשפיען ייעצר לאלתר.

16.3 הגינות לפני הכל: חל איסור מוחלט למחוק פרסומים שבגינם התקבל תשלום למשפיען מדיונון או ממי מלקוחות דיונון, זה גם במידה ואותו הפרסום נחשף במשך פרק הזמן המינימלי המובטח יחד עם כל שת”פ עסקי בתשלום. במקרים של מחיקת פרסום לפני קבלת התשלום, לא יינתן תשלום למשפיען בעבור אותו השירות. מערכת דיונון ממשיכה לעקוב אחר כל שיתופי הפעולה המוצעים ללקוחות דיונון גם לאחר סיום פרק הזמן המינימלי לאותו הפרסום על מנת להבטיח הגינות ומתן תמורה מלא עבור כל הצדדים בעסקה.

16.4 במקרים של פרסומים שנמחקו בעקבות השבתת\מחיקת\הסרת\חסימה קבועה\חסימה זמנית של חשבון ו\או משתמש מרשת ה Instagram או הפייסבוק, לא יינתן תשלום בעבור אותו שת”פ עסקי גם אם מוצה חלק ניכר מפרק הזמן המינימלי עבור אותו פרסום. אתר דיונון לא ידרוש החזר כספי במקרים של פרסומים שנמחקו לאחר פרק הזמן המינימלי לחשיפת פרסום במקרים של חסימה\הסרת חשבון מהרשת.

16.5 במקרים של הסרת פרסום בכוונה תחילה או לא בכוונה תחילה ע”י מוביל הדעה לא יינתן תשלום בעבור אותו שיתוף פעולה עסקי. הנהלת אתר דיונון רשאית לדרוש מהמשפיענ\ית פיצוי כספי עבור פרסומים שהוסרו ע”י מהמשפיענ\ית גם במקרים בהם הפרסום עבר את מינימום הזמן הנדרש לכל פרסום.

16.6 לא יתקבל תשלום בעבור שיתוף פעולה עסקי המכיל פרסום ברשתות החברתיות אשר במקור פורסם בפרופיל ציבורי שהפך לפרופיל פרטי. חל איסור לשנות את הגדרות הפרטיות של ערוצי המדיה השונים בצורה שתפגע בחשיפת הפרסומים המוצעים ללקוחות כחלק מחבילת שת”פ עסקי.

.16.7 לאתר דיונון מדיה לא תהיה שום טענה או דרישה נגד המשפיענ\ית במקרים שבהם נמחק פרסום המוצע ללקוח במסגרת תוכנית Squid Creators (ומסיבות אלו בלבד)

א. הפרסום או הפרסומים הוסרו ע”י הנהלת הרשת החברתית בה הם פורסמו, וזאת רק לאחר שהפרסום נחשף למינימום הזמן הנדרש לכל פרסום (30 ימי עסקים).

ב. הפרסום או הפרסומים הוסרו לאחר שהחשבון שפרסם אותם נחסם\הוסר מהרשת החברתית, וזאת רק לאחר שהפרסום נחשף למינימום הזמן הנדרש לכל פרסום (30 ימי עסקים).

ג. הפרסום או החשבון הוסרו בעקבות תוכן זדוני\לא ראוי אשר סופק ע”י הלקוח.

16.8 במקרים של חשבונות מאושרים המכילים עירום\תוכן פרובוקטיבי, עמוד המשפיענ\ית ינעלו באמצעות סיסמא אשר תימסר ללקוח ולא יהיו פתוחים לגלישה חופשית באתר דיונון. נעילת עמודים המכילים תוכן פרובוקטיבי כזה או אחר מתבצעת על מנת למנוע מילדים וגולשים תמימים להיחשף למידע אשר עלול להזיק או לפגוע בהם.

16.9 עריכת פרסומים על פי דרישת הלקוח: במקרים בהם נדרשת עריכת הפרסום, יעשו צוות דיונון והמשפיענים בשת”פ את כל המאמצים על מנת לערוך את אותו הפרסום על פי דרישת הלקוח. בכל מקרה, לא ניתן לבקש מחיקת פרסום והעלאתו מחדש לאחר שזה אושר ע”י הלקוח וצוות דיונון ופורסם ע”י המשפיענים הרלוונטיים.

16.10 מחיקת פרסומים על פי דרישת הלקוח: במקרים בהם הפרסום נמחק על פי דרישת הלקוח, לא יבוצע החזר\פיצוי כספי עבור אותו הפרסום. במקרה בו הפרסום נמחק על פי דרישת הלקוח בזמן שלא יאוחר מ48 שעות מרגע פרסומו, יזוכה הלקוח ב20% מערך אותו שת”פ. במקרים של זיכוי חלקי, הזיכוי ינוקה מהסכום הכללי של השת”פ ויקוזז מתוך התשלום המגיע למשפיענ\ית ולדיונון מדיה באופן יחסי.

 

17  תמחורים ועמלות

17.1 סכום התשלום עבור שירותי המשפיענ\ית השונים לרוב מתומחר על ידי מומחי המדיה של דיונון ובעזרת כלים מתקדמים. למרות זאת, כל נותן שירות בפלטפורמת Squid Creators רשאי לקבוע את המחירים הנדרשים על ידו בעבור כל שירות וסוג שירות.

17.2 תמחור השירותים מתבצע על סמך סטטיסטיקות מתקדמות ובדיקת החשבונות המופעלים על ידי המשפיענ\ית, כל הדירוגים המתבצעים ע”י דיונון מופיעים ויופיעו באתר דיונון ובדף המשפיענ\ית גם במקרים של דירוג ידני, זאת על מנת לאפשר ללקוח את כל המידע הנדרש לצורך תהליך בחירת המשפיענים הדרושים לו לצורך השת”פ העסקי. שימוש בפלטפורמת Squid Creators מהווה הסכמה מלאה לצוות דיונון לבצע את כל אותם בדיקות ודירוגים הנדרשים על ידי התוכנית.

17.3 המחיר הסופי המוצג באתר ללקוח כולל בתוכו את עמלת דיונון עבור העסקה. למען הסר ספק יודגש כי המחיר שיקבע ע”י דיונון עבור המשפיענ\ית לא יפגע בעקבות אותה עמלה, וכל העמלות תמיד נגבות אך ורק מחשבון הלקוח.

17.4 אי תחולת יחסי עובד – מעביד

  1. מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי – מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד – מעביד בין דיונון מדיה לבין הסוכנ/ת ו/או העובדים מטעם הסוכנ/ת בביצוע הסכם זה.
  2. הסוכנ/ת יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.
  3. מובהר בזאת כי הסוכנ/ת אינו זכאי מהחברה לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.
  4. מובהר כי הסוכנ/ת אינו זכאי להטבות כלשהן, מלבד העמלות כמפורט בסעיף 11 לעיל, בעקבות ביצוע הסכם זה והוראות שניתנו על פיו ו/או בעקבות ביטול ו/או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.
  5. דיונון מדיה תשלם לסוכנ/ת את העמלות כאמור בלבד ולמען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים כי לסוכנ/ת לא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המוענקות לעובדי דיונון מדיה.
  6. למען הסר ספק: במקרים בהם מתבצע תשלום למשפיענ\ית כנגד אישור לשכר אמנים, גם במקרה זה לא יחולו יחסי עובד מעביד בין דיונון מדיה למשפיענ\ית.

17.5 תשלום מתבצע אחת לחודש בעבור כל השירותים ושיתופי הפעולה שסופקו ע”י המשפיענ\ית בחודש הקודם לכל תשלום. תשלומים מאושרים סופית לביצוע ע”י צוות דיונון 10 ימי עסקים לאחר השלמת שיתוף הפעולה בין הלקוח למשפיענ\ית .

17.6 התשלום מתבצע באמצעות העברה בנקאית, PayPal, BIT או בצ’ק למוטב בלבד כנגד הצגת חשבונית\קבלה\אישור שכר אמנים.

17.7 תשלום יתבצע רק כנגד הצגת קבלה\חשבונית או אישור לקבלת שכר אמנים מצד המשפיענ\ית ו\או מוביל\ת הדעה.

תנאי שימוש ללקוחות ומקבלי שירות בתוכנית Squid Creators.

 

18  שלבי השת”פ ושלבי העסקה

18.1 כל התשלומים עבור שיתופי פעולה ושירותים שונים מבוצעים מראש, התחלת השירותים תתבצע אך ורק לאחר אישור סופי מדיונון מדיה. במקרה של רכישת שיתוף פעולה באתר, בשום אופן אין ליצור קשר עם המשפיענ\ית משום סיבה כלשהי. תיאום הפעילות מתבצע אך ורק ע”י צוות דיונון והממונים מטעם האתר.

18.2 התשלום בעבור השירות יישאר בידי דיונון מדיה עד להשלמת העסקה על הצד הטוב ביותר. לאחר השלמת העסקה ואישורה, צוות דיונון יעביר למשפיענ\ית את התשלום המגיע לה בגין השירותים שסופקו על ידו\ידה.

18.3 התקשורת בין המשפיענ\ית ללקוחות יתואם ויגושר ע”י צוות דיונון בלבד, בשום שלב של העסקה אין לנהל אינטראקציה ישירה מול המשפיענ\ית אלא אם נדרש לעשות כך והדבר אושר והונחה ע”י דיונון מדיה או מפעילי האתר.

18.4 במהלך ביצוע השת”פ העסקי ובכל אחד משלביו יש לנהוג בכבוד כלפי המשפיענ\ים ולהקפיד על יחס הולם ומכובד. במקרים של יחס מבזה מצד הלקוח או המשפיענ\ית או יחס שנראה או מרגיש אינו ראוי מסיבה כזאת או אחרת, יש לעצור את האינטראקציה באופן מיידי ולהודיע על המקרה או האירוע להנהלת דיונון ולסוכן האחראי על העסקה. בכל מקרה, חל איסור ללקוחות ליצור קשר עם המשפיענים אלא במקרים מאושרים מראש ע”י אתר דיונון והנהלתו, אותו איסור יצירת קשר חל גם במקרים בהם המשפיענ\ית יוצר\ת קשר עם הלקוח.

18.5 במקרים בהם אושר ותואם שת”פ ישיר בין הלקוח למשפיענ\ית, חל על הלקוח איסור מוחלט להעיר על צורת לבוש או לדרוש צורת לבוש פרובוקטיבית או כזאת שתגרום לאי נוחות לאף אחד מן הצדדים. כל הצדדים מחויבים לשמור על סביבת עבודה מקצועית ובטוחה לכולנו.

18.6 אי תחרות: חל איסור מוחלט להציע למשפיענ\ית של דיונון או לקבל הצעה ממשפיענ\ית של דיונון הקשורה בהעברת מתחם ביצוע השת”פ אל מחוץ לאתר דיונון או בכל צורה אשר עלולה לגרום לשיתוף פעולה שלא בפיקוח אתר דיונון ומפעיליו. סעיף זה יחול גם במשך שנה לאחר סיום ההתקשרות עם דיונון מדיה.

18.7 חל איסור מוחלט לקיים משא ומתן או התדיינות כלשהי עם מי ממשפיעני הפלטפורמה לגבי תכנון עתידי לשת”פים עסקיים. תיאום עבודות ועסקאות חדשות יתבצעו אך ורק על ידי צוות דיונון וסוכני השטח הרלוונטיים.

18.6 הסרת אחריות משפטית: הנהלת דיונון אינה אחראית על כל נזק שיגרם ללקוח או למי מנכסיו ברשת או מחוצה לה בעקבות שיתוף פעולה כזה או אחר. אישור הלקוח נדרש בטרם אישור סופי של כל שת”פ עסקי, וכמו כן כל המשפיענים בשת”פ נבחרים אך ורק ע”י הלקוח.  היכולת והאפשרות לדחות כל שת”פ או קמפיין אשר לדעת הלקוח עלול להזיק לו ולעסקיו או למי מהערוצים המופעלים על ידיו ברשת או מחוצה לה. . במקרים בהם נגרם למשפיענ\ית נזק בשל זמן שהתבזבז לשווא או הוצאות בגינם לא קיבל\ה תמורה, פיצוי עבור אותו הנזק או ההוצאות יתבצע ע”י הלקוח. במקרים בהם נגרם ללקוח נזק ישיר כתוצאה ממעשים לא תמימים מצד משפיענ\ית, תחול האחריות המשפטית בגין אותם מעשים ונזקים על המשפיענ\ית בלבד.

 

19  פרסומים ברשתות החברתיות

19.1 אישור פרסומים: פרסום ברשתות החברתיות יאושר סופית ע”י הלקוח לאחר הצגת טיוטה של אותו הפרסום.

19.2 עריכת פרסומים על פי דרישת הלקוח: במקרים בהם נדרשת עריכת הפרסום, יעשו צוות דיונון והמשפיענים בשת”פ את כל המאמצים על מנת לערוך את אותו הפרסום על פי דרישת הלקוח. בכל מקרה, לא ניתן לבקש מחיקת פרסום והעלאתו מחדש לאחר שזה אושר ע”י הלקוח וצוות דיונון ופורסם ע”י המשפיענים הרלוונטיים.

19.3 מחיקת פרסומים על פי דרישת הלקוח: במקרים בהם הפרסום נמחק על פי דרישת הלקוח, לא יבוצע החזר\פיצוי כספי עבור אותו הפרסום. במקרה בו הפרסום נמחק על פי דרישת הלקוח בזמן שלא יאוחר מ48 שעות מרגע פרסומו, יזוכה הלקוח ב20% מערך אותו שת”פ.

19.4 כל פרסום המוצע כחלק משת”פ עסקי ייחשף ברשת למשך זמן שהוא בכל מקרה לא פחות מ30 ימי עסקים. תשלום לא יגבה מן הלקוח עבור שת”פ המכיל פרסום שנחשף ברשת במשך זמן נמוך מ30 ימי עסקים. הלקוח יקבל זיכוי מלא עבור שת”פ המכיל פרסומים ברשתות החברתיות במקרים של פרסום שהוסר מן הרשת ע”י המשפיענ\ית או מנהלי הרשתות החברתיות בטרם פורסם לזמן של פחות מ30 ימי עסקים. ללקוח לא תהיה שום תביעה או טענה בעקבות פרסום שנמחק ע”י בעלי ומנהלי הרשתות החברתיות ו\או ע”י דיונון ו\או ע”י המשפיענ\ית, במידה ואותו הפרסום נחשף ברשת לזמן של 30 ימי עסקים או יותר.

 

20 תשלומים ועמלות

20.1 התשלום בעבור כל שיתוף פעולה או שירות מבוצע מראש ע”י הלקוח, והתחלת הביצוע עבור אותו שת”פ או שירות תחל רק לאחר מתן אישור סופי מדיונון והממונים בתוכנית.

20.2 לא יינתן החזר או פיצוי כספי במקרים בהם הלקוח יטען כי תוצאות השת”פ העסקי או השירות לא תאמו את הציפיות להם ציפה כאשר רכש את השירות.

20.3 כל התשלומים עבור שיתופי הפעולה והשירותים המוצעים על ידי המשפיענים יישאר בידי דיונון עד לאישור סיום השת”פ במידה אשר תאושר ע”י צוות דיונון ומפעילי הפלטפורמה.

 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באמצעות יצירת קשר בטלפון שמספרו: 02-9911776 או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לתיבת דואר שכתובתה: support@dyonun.co.il

צוות דיונון מבקש מכלל הגולשים לקרוא היטב ולקיים את תנאי השימוש של האתר, ומאחל לכולכם גלישה נעימה ובטוחה.